تبلیغات
خنده طنز آهنگ دانلود جک سرگرمی

خنده طنز آهنگ دانلود جک سرگرمی

دوشنبه 16 آبان 1384

معماهای فیلی:

چرا فیل از «سوراخ سوزن» رد نمی‌شه؟ برای اینكه ته دمش «گره» داره!

چرا فیل نمی‌تواند «گاز» بگیرد؟ چون «كپسول» ندارد!

«فیل سفید» را با چه می‌كشند؟ با «تفنگ فیل سفید كش»!

«فیل سیاه» را چه جوری می‌كشند؟ با «تفنگ فیل سیاه كش»!

«فیل قرمز» را چه جوری می‌كشند؟ با «تفنگ فیل قرمز كش»!

«فیل سفید» را چه جوری با «تفنگ فیل قرمز كش» می‌كشند؟ كاری می‌كنند كه «فیل سفید» خجالت بكشه و سرخ بشه بعد اونو با «تفنگ فیل قرمز كش» می‌كشنش!

«فیل سفید» را چه جوری با «تفنگ فیل سیاه كش» می‌كشند؟ كاری می‌كنند كه «فیل سفید» از خفگی سیاه بشه بعد اونو با «تفنگ فیل سیاه كش» می‌كشنش!

اگه یه فیل بره بالای درخت چی می‌شه؟ یك فیل از روی زمین كم می‌شه!

اگه دو تا فیلم بره بالای درخت چی می‌شه؟ درخت می‌شكنه!

چرا فیل نمی‌تواند دوچرخه‌سواری كند؟ چون انگشت شست ندارد كه زنگ بزند!

چرا فیل از سربازی معاف است؟ چون كف پایش صاف است.

آن چیست كه به بزرگی فیل است ولی وزن ندارد؟ سایه فیل.

اگه گفتی یه فیل چطوری میره بالای درخت؟ یه تخم میكاره و میشینه روش تا درخت سبز شه!

حالا چطوری بیاد پایین؟ صبر می‌كنه تا پاییز بشه و برگها بریزه. رو یكی از برگها می‌شینه و میاد پایین.

یه نفر لم داده بود زیر درخت... یه برگ می‌افته رو سرش و در جا كشته می‌شه؟ میدونین چرا؟ چون فیله روی برگه بوده![ دوشنبه 16 آبان 1384 - 03:11 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| mohsen ] [معماهای فیلی , ] [+]


نوشته های پیشین ...

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

صفحات :