تبلیغات
خنده طنز آهنگ دانلود جک سرگرمی

خنده طنز آهنگ دانلود جک سرگرمی

دوشنبه 16 آبان 1384

ق:

قاط زد: قاطی كرد، به هم ریخت، وضع روحی‏اش به هم ریخت.

قرص نماز رو خوردیم: وقتی كسی نماز نمی‏خواند و از او می‏پرسند نماز خواندی یا نه، می‏گوید

قرقره نكن: حرف دیگران را تكرار نكن. (از طرف مقابل ایده نگیر)

قلاب بگیر بیاد پایین: به كسی كه خیلی حرفهای تند، گنده، دروغ و... می‌زند، می‌گویند.

قیافه: كسی كه زیاد قیافه می‏گیرد. كسی كه خودش را می‏گیرد. كاربرد در جمله: طرف قیافه است.

قیافه‌اش كش اومد: روش كم شد، حالش گرفته شد.

قیف اومدن: قیافه گرفتن. ژست گرفتن.

قیفو: قیافه رو ببین.  

ك:

كاغذ خرید ندارد: حرفش بی‌پایه و اساس است، نمی‌شود روی حرفش حساب كرد. 

كپ كردن: جا زدن، جا خوردن.

كلفت بار كردن: به كسی ناسزا یا متلك گفتن.

كلنگ می‌زند: تلاش بسیار می‌كند. 

كلنگ: به كسی كه خیلی شوت باشد، می‌گویند. 

كله پاچه: به كسی كه ریش و سبیلش را بزند و قیافه‌اش خیلی مسخره شود، می‌گویند.

كون برهنه دوید تو حرف ما : بدون اجازه و یكباره حرف ما را قطع كرد.  

گ:

گاو پیشش پی‌اچ‌دی داره: به كسی می‌گویند كه خیلی احمق، بی‌سواد و نفهم است.

گرفتی؟: وقتی حرفی را به كسی می‌زنند برای اینكه ببیند موضوع را فهمیده در آخر این كلمه را به حالت سوالی به كار می‌برند.

گلوش گیر كرده: وقتی كسی از كسی خوشش بیاید گفته می‏شود.

گنده گوزی كرد: ادعای بیجا كرد.

گوز گنده داد: ادعای بیجا كرد.

 گیر دادن: اذیت كردن، مزاحم شدن، سماجت كردن.

گیر سه‏پیچ: بد جور سماجت كردن و مزاحم شدن.

 گیر نده: اذیت نكن. سماجت نكن.  

ل:

لات سی سانتی: به كسی كه ریزه‏میزه است ولی خیلی قیافه می‏گیرد.

لاو انداختن: رفیق شدن.

لایی كشیدن: با ماشین از وسط دو ماشین دیگر با سرعت رد شدن.

لنگه در باغ ملی : آدم خیلی قد بلند.  

م:

ما رو انداخت جلو پای فیل: ما را قربانی كرد.

مال دوره گروهبان یكی هیتلره: به چیزی یا كسی كه قدیمی‌ یا مطابق روز نباشد، می‌گویند.

مخ پنچر كردن: وقتی كسی برای طرف مقابل اینقدر صحبت كند كه وی را كلافه كند می‌گویند.

مخ تركوندن: وقتی كسی برای طرف مقابل اینقدر صحبت كند كه وی را كلافه كند می‌گویند.

مخ یارو رو برد رو چال: وقتی كسی برای طرف مقابل اینقدر صحبت كند و دلیل و مدرك بیاورد و... كه وی را كلافه یا متقاعد كند می‌گویند.

مخشو پیاده كرد: وقتی كسی برای طرف مقابل اینقدر صحبت كند كه وی را كلافه كند می‌گویند.

مخلصات: خیلی مخلص هستم. خیلی ارادت دارم.

مخلصاتیم: ارادتمندیم.

مرام بازی: معرفت داشتن.

مرام گذاشتن: وقتی كسی برای كسی در موردی یا چیزی بسیار مایه بگذارد، می‌گویند.

مستحق حلوا شدن: به كسی می‌گویند كه سرش به تنش زیادی كند. 

مفت بار كردن: حرف مفت زدن.

مگسی شد: حالش گرفته شد.

ملت: مردم زیاد، تعدادی كه از چند نفر بیشتر باشد.

ملی شد: همه در جریان امری یا چیزی قرار گرفتند. موضوعی برای همه آشكار شد.

منقارو هم بزار: دهانت را ببند، ساكت باش.

موجی: به آدمی كه اخلاقش ناگهان تغییر می‏كند، می‏گویند. واژه‏ای است كه پس از جنگ رواج یافت، چون بسیاری از مردم و كسانی كه در جبهه‏های جنگ می‏جنگیدند براثر انفجار دچار اختلالات مغزی شدند و یكی از علائم آن رعشه و تغییر حال ناگهانی و شدید بود.

میخ شد: گیر داد، پیله كرد.  

ن:

نذار صدای خوشگلم در بیاد: یك تهدید است، نگذار دهانم را باز كنم و هر چه می‏خواهم بگویم.

نردبون دزدا: آدم خیلی قد بلند.

نردبون: آدم بلند قد.

نسخه تو می‏پیچم : پدرت را در می‏آورم. نوعی تهدید شدید.

نشخوار نكن: حرف دیگران را تكرار نكن. همچنین به كسی كه دائماً چیز می‏خورد و دهانش می‏جنبد، می‏گویند.

نمره شهرستان: داهاتی، روستایی

نمره كفشتیم: ارادت خاص داریم، خیلی مخلصیم! 

نور پایین: یواشكی كاری را انجام دادن یا حرفی را زدن. 

نوشابه دم كنم: یعنی خیلی تحویلت بگیرم.  

و:

وارد فلسفه شدن: زیادی حرف زدن.  

ه:  

ی:

یخما: سرمای بسیار سرد و جانسوز. 

یه جورایی: با شگردی مخصوص، به صورتی خاص خود.

یه نمه: یه كمی، بسیار كم، اندك.

یول‏ممد : یول. غربتی. داهاتی

 

نوشته: محسن

[ دوشنبه 16 آبان 1384 - 03:11 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| mohsen ] [واژه نامه برره ای , ] [+]


نوشته های پیشین ...

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

صفحات :