تبلیغات
خنده طنز آهنگ دانلود جک سرگرمی

خنده طنز آهنگ دانلود جک سرگرمی

دوشنبه 16 آبان 1384

تیغی زدن: شرط‌بندی كردن، بر سر موضوعی شرط بستن، بازی بر سر چیزی.  

ث:  

ج:

جان كوچولو : به آدم بسیار تنومند و درشت‏هیكل می‏گویند.

جای دندانهایم روی زمین مانده: در موردی كه كسی خیلی ترسیده باشد عنوان می‌شود (زمین را از ترس گاز زدم) 

جوات مخفی: پژو آردی

جوات: پیكان

جواد: به كسانی كه مثل روستائیانی كه تازه به شهر آمده باشند و شلوارهای پیلی‌دار خمره‌ای و... بپوشند و پیكانهای مدل پایین و یا موتور 125 با آن تیپ وصف شدنی سوار شوند و... می‌گویند. (كنایه از بدتیپی و تازه به دوران رسیدگی است)

جیم فنگ: جیم شدن، از زیر كار در رفتن.  

چ:

چایی نخورده، پسرخاله شد:  فورا صمیمی شد.

چه جوریاست؟: برای گرفتن اطلاعات در مورد چیزی یا كسی به طرف مقابل گفته می‌شود.

چوخ‏لس: بر وزن مخلص و به معنای ارادتمند.  

ح:

حال پخش كردن: به كسی كه در جمعی به دیگران لطف می‌كند، می‌گویند.

حالا دنیا رو چه جوری می‏بینی؟: وقتی كسی از توالت بیرون می‏آید به شوخی به او می‏گویند.

حالتو اخذ كردم: حالتو گرفتم، نوعی بیان شوخ طبعانه.

حرف بار كردن: متلك گفتن. رو كم كردن.

حرف خوردن: وقتی كسی حرف بدی را می‏شنود و جوابی ندارد كه بگوید یا جوابی نمی‏گوید می‏گویند حرف خورد.

حزبل: به كسانی كه خیلی حزب‌اللهی (6 موتوره) باشند می‌گویند.

حق و حساب: رشوه.  

خ:

خط خطیت می‌كنم: یعنی حسابی (با كتك كاری و احیانا چاقوكشی) حالتو جا میارم.

خفن: باحال، خیلی جالب، خیلی خوب، با كیفیت. (از همه نظر عالی)

خلاف سنگین: كسی كه كارهای بسیار سنگین برخلاف قواعد جاری جامعه انجام می‌دهد مثل فروش مواد مخدر، تجاوز و...

خلاف: كسی كه كارهای برخلاف قواعد جاری جامعه انجام دهد مثل دزدی، دعوا و...

خمره: به روستائیانی كه تازه به شهر آمده باشند و شلوارهای پیلی‌دار خمره‌ای و... بپوشند می‌گویند. (كنایه از بدتیپی و تازه به دوران رسیدگی است)

خودشو چرب كرد، كرد تو كون یارو : وقتی كسی با تملق یا چاپلوسی حرف خودش را به كرسی بنشاند می‏گویند.

خورد به كاشی: وقتی كسی كاری را انجام دهد كه درست در نیاید یا خیط كند این اصطلاح به كار برده می‌شود.

خونه یكی: دوست صمیمی، دو دوست كه آنقدر صمیمی‏اند كه انگار هم‏خانه‏اند.

خیلی باحالی: خیلی خوبی، از همنشینی و یا... با تو لذت برده (می‌بریم).

خیلی چیكه می‌كنی: خیلی مزه می‌ریزی و تیكه می‌آیی، ولی با این همه اصلا به دل نمی‌چسبی! 

خیلی مخیم: مخلصیم، ارادتمندیم.  

د:

دارم حرف می‏زنم، كاه‏گل كه لقد نمی‏كنم : وقتی كسی بی‏ملاحظه وسط حرف دیگری می‏پرد، می‏گویند.

داشته باش: متوجه باش، متوجه طرف با موضوع باش.

دامبول و دیمبول: ر.ك. دامبولی دیشو.

دامبولی دیشو: به موسیقی شاد و مبتذل و سطحی می‏گویند.

دامبولی كسك: ر.ك. دامبولی دیشو.

درایوری رانندگی می‌كنه: به سرعت و با مهارت رانندگی می‌كند.

درخت : آدم بسیار بلند قد.

درخت: خیلی قدبلند، دراز قد.

دو دره: از زیر كار در رفتن، كلاه سر گذاشتن.

دوزاریش كجه: وقتی حرفی را به كسی می‌زنند و طرف موضوع را نفهمد، می‌گویند.

دومادمون شد: سرمون رو خیلی كلاه گذاشت. (خوارمونو گایید)

دیس دیس بازی كردن: صدای ضبط صوت را تا انتها زیاد كردن و نوار تند موسیقی تكنو در ماشین گذاشتن و در خیابان گشت زدن.  

ذ:  

ر:[ دوشنبه 16 آبان 1384 - 03:11 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| mohsen ] [واژه نامه برره ای , ] [+]


نوشته های پیشین ...

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

صفحات :