تبلیغات
خنده طنز آهنگ دانلود جک سرگرمی

خنده طنز آهنگ دانلود جک سرگرمی

دوشنبه 16 آبان 1384

آ:

آب دمبل: به كسانی كه دارای هیكلهای زیبایی‌اندام بودند می‌گویند آب دمبل خوردی؟ (یعنی دمبل را انداختی توی آب و آبش رو خوردی!)

آب و روغن چك كردن: دستشویی رفتن. 

آب و روغن قاطی كردن: اسهال شدن. 

آبروی هیئت: آبروی كل (محله، رفقا و...) 

آخرشه: وقتی كسی در داشتن صفتی دارای نهایت باشد، می‌گویند.

آدم تو آفتابه پپسی بخوره، خیط نشه: وقتی كسی خیط شود، می‌گویند.

آدم عتیقه: كسی كه دارای خصوصیات منحصر به فردی است.

آرنولد فشرده: به آدم‌های ریزه‌میزه‌ای كه زیبایی اندام كار می‌كنند، آدم ریزه هیكلی كه تیپ ورزشكارهای زیبایی اندام را می‌گیرد.

آرنولد فشرده: كسی كه هیكل ریزه‏میزه دارد، ولی به باشگاه زیبایی اندام می‏رود.

آشغال كله: كله‏شق، بی‌فكر (آدم مزخرف)

آشغالانس: در زمان شهرداری كرباسچی گاری‏های كثیف حمل زباله تبدیل به ماشین‏های مدرن حمل زباله شد كه هم چراغ گردان داشتند و هم موسیقی می‏نواختند. به دلیل شباهت این ماشین‏ها به آمبولانس به آنها آشغالانس می‏گفتند.

آلت عبادت: مهر، تسبیح.

آویزون: به كسی كه خروس بی‌محل باشد، زیادی یا مزاحم باشد، می‌گویند.  

ا:

ارائه دادن: ضایع كردن، خراب كردن، (وقتی كسی كاری یا چیزی را خراب كند به طعنه به او گفته می‌شود)

اصغر آرنولد اینا : به كسانی كه در باشگاه زیبایی اندام هیكل درشت می‏كنند، اما تیپ روستایی دارند گفته می‏شود، به كسی كه زیاد قپی می‌آید و خودش را زورمند نشان می‌دهد.

اعصابم خط‌خطی شد: حالم گرفته شد.

افتاد تو میكسر: قاطی كرد. وضع روحی‏اش به هم ریخت.

افتاد؟: وقتی حرفی را به كسی می‌زنند برای اینكه ببیند موضوع را فهمیده در آخر این كلمه را به حالت سوالی به كار می‌برند.

اند مرام بازی: نهایت بامعرفت بودن، نهایت خوبی و صفا.

اند مرام: در مرام، آداب رفاقت و... رو دست ندارد.

اند: رو دست نداشتن، بی‌همتا بودن.

اوبس: خیلی خوب، خیلی جالب، خیلی خوب، با كیفیت. (از همه نظر عالی)

اوپدیس اوپدیس كردن: صدای ضبط صوت را تا انتها زیاد كردن و نوار تند موسیقی تكنو در ماشین گذاشتن و در خیابان گشت زدن.

اوپدیس بازی كردن: صدای ضبط صوت را تا انتها زیاد كردن و نوار تند موسیقی تكنو در ماشین گذاشتن و در خیابان گشت زدن.

اوچیكتیم: كوچیكتیم.

اوشكول: نفهم، نادان، تازه به دوران رسیده.

اومد راه برود تك چرخ زد: وقتی كسی كاری یا چیزی را خراب یا اشتباه می‌كند، می‌گویند.

ایكی ثانیه: خیلی سریع، با سرعت.

این گولیاست: این طوری است.

اینجوریاست: این طوری است.  

ب:

با گوز من سشوار نكش: وقتی كسی حرف طرف مقابل را تكرار كند. (از طرف مقابل ایده بگیرد)

با مرام: كسی كه دارای معرفت است.

بار كردن: متلك گفتن. ناسزا گفتن. رو كم كردن از طریق حرف زدن.

باشگاه‏رو : به كسانی كه باشگاه زیبایی اندام می‏روند گفته می‏شود.

ببند گاله رو: ساكت باش، زیاد حرف نزن.

ببند نوك‏تو: دهانت را ببند، ساكت باش.

ببو گیر آوردی: وقتی كسی آدم‏های ساده را پیدا می‏كند و اذیتشان می‌كند یا سرشان را كلاه می‏گذارد، می‏گویند.

ببو یاب داره : كسانی كه دنبال آدمهای ساده لوح می‌گردند و وقتی كه آنها را پیدا كردند مثلا اذیتشان كند یا سرشان كلاه بگذارد یا....

بچه مثبت: كسی كه دارای اخلاق و فضایل اسلامی و خوب است.

بخواب بینیم: زیاد حرف نزن. ساكت باش. (خفه شو)

بخواب تو جوب سیرابی: ساكت باش، برو بینیم، ول كن، نوعی بی‏اعتنایی در مقابل تهدید و قلدری.

بخواب تو جوب: ساكت باش، زیاد حرف نزن.

بخواب تو جوب، ماهی شو برو : ساكت باش، زیاد حرف نزن. (كمی با حالت ملایمت همراه است)

بخواب لحاف یخ كرد: زیاد حرف نزن، چرت و پرت نگو. (خفه شو)

بشین بینیم: ساكت باش، حرف نزن.

بكش زیپ رو: ساكت باش، زیاد حرف نزن.

بگوز، بازار مسگر است : وقتی كسی حرف مفتی می‏زند، در شرایطی كه نمی‏توان به او پاسخ داد، می‏گویند.

بلانسبت گاو: از گاو نفهم‏تر.

به گوزگوز افتادن : خسته شدن، طاقت از دست دادن، بریدن، به التماس افتادن، به غلط كردن افتادن.

بی روغن سرخ كردن: در مورد كسی كه جو بگیردش می‌گویند.

بی لنت: بدون ترمز، وقتی كاری را شروع می‌كند دیگر دست بردار نیست. 

بیل می‌زند: برای كاری كه به سختی به نتیجه می‌رسد تلاش بسیار می‌كند.  

پ:

پارازیت ننداز: به كسی كه وسط حرف دیگران می‏پرد، می‏گویند.

پارازیت ول نكن: به كسی كه وسط حرف دیگران می‏پرد می‏گویند.

پارازیت: حرف نامربوط.

پرچم: وقتی كسی یا چیزی انگشت‌نما شود می‌گویند. 

پشندی: آدم درب و داغون.

پوز زدن: حال گرفتن، رو كم كردن.

پوز زنی: رو كم كنی، حال گیری.

پول آجیل: رشوه.

پیاده شو با هم بریم: به كسی كه خیلی حرفهای تند، گنده، دروغ و... می‌زند، می‌گویند.

پیژامه دم كنم: یعنی خیلی تحویلت بگیرم. 

پینك باز: طرفدار گروه پینك فلوید.  

ت:

تابلو: وقتی كسی یا چیزی انگشت‌نما شود می‌گویند.

تریپ زدن: خوش تیپ شدن.

تریپ لاو: در مورد روابط بین دختر و پسری این كلمه را به كار می‌برند كه خیلی رمانتیك و... با هم رفتار می‌كنند.

تریپ: تیپ، فرم، دور، رفت و برگشت.

تهران 51: آدم دولتی، كارمند دولت، آدم حكومتی.

ته‌ش دراومد: تمام شد، به انتها رسید.

تو لب رفتن: كز كردن و منزوی شدن، گوشه نشینی، ناگهان به فكر فرو رفتن.[ دوشنبه 16 آبان 1384 - 03:11 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| mohsen ] [واژه نامه برره ای , ] [+]


نوشته های پیشین ...

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

صفحات :